اختتامیه نهمین جشنواره عمار به روایت تصاویر/۲

اختتامیه نهمین جشنواره مردمی فیلم عمار، شب گذشته با معرفی برگزیدگان بخشهای مستند و داستانی و پاسداشت سیروس مقدم، کارگردان مجموعه پایتخت در سینمافلسطین برگزار شد.

به گزارش عمارفیلم، اختتامیه نهمین جشنواره مردمی فیلم عمار، شب گذشته با معرفی برگزیدگان بخشهای مستند و داستانی و پاسداشت سیروس مقدم، کارگردان مجموعه پایتخت در سینمافلسطین برگزار شد.