در سینمامردم مطرح شد؛

وظیفه مستند و مستند ساز آگاهی سازی است

در پنجمین قسمت از برنامه«سینمامردم»، «مجید رستگار» سازنده سه مستند «لاتارینو»،«کدهای سیاه» و «مردی با کیف قرمز» حضور داشت.

به گزارش عمار فیلم؛ «مجید رستگار» با حضور در ویژه برنامه «سینمامردم» درباره سه اثر خود صحبت کرد. اودر رابطه با لاتارینو گفت: مستند در رابطه با استارت آپ ها است که دو سال تحقیق و پژوهش این اثر طول کشید. لاتاری یک حالتی است که نام شما از بین هزاران نفر انتخاب می شود و لاتارینو به معنای یک نوآورانه ای است که مجموعه این ها می شود قمار به این صورت که ممکن است شما در معرض انتخاب شدن یا نشدن قرار بگیرید. در طول 10 سال دوره ای که این فضای استارت آپ ها شکل گرفت هیچ نقدی و بررسی اتفاق نیفتاده بود. اگر نقد نباشد مانند یک ساختمانی است که خوب ساخته نشده است این شد که با ساخت این مستند یک نقد جدی را انجام دادیم. پژوهش ها تبدیل به فیلمنامه شد چون روش ما به صورت ژورنالیستی نوین بود و در آخر به یک فیلمنامه هدفمند رسیدیم. این نیست که بگویم ما کاری را ساختیم و تمام شد، ساخت کار هدفمند است و وظیفه مستند و مستندساز آگاهی سازی است. بزرگترین مسئله در حال حاضر تبیین کردن در قالب مستند و فیلم است.

رستگار در رابطه با دسترسی به اطلاعات افزود: ما در اتفاقات سال گذشته شروع به ضبط کار کردیم و هر قشری را برای مصاحبه دعوت می کردیم با مقاومت آنها روبه رو می‌شدیم چون یک گاردی داشتند. با گذشت زمان و دیدن خروجی کار همان افراد به سراغ ما آمدنند که چرا با آنها به گفتگو ننشسته بودیم، در صورتی که اینگونه نبود.

این مستند ساز در رابطه با دو اثر دیگر خود گفت: مستند «مردی با کیف قرمز» یک مستند داستانی است در رابطه با فردی که منجی مردم آلمان در جنگ جهانی اول بود. او نقشه ترور هیتلر را می‌کشد و با دلالان یهودی آن دوران مقابله می‌کند. زمانی که مصدق به قدرت می‌رسد به دنبال یک نخبه اقتصادی است تا کشور را نجات بدهد و می رود سراغ این فرد اما کودتای 28 مرداد اتفاق می افتد. «کد های سیاه» صرفاً داستان لانه جاسوسی را بیان نمی‌کند. این مستند از هر نظر دید متفاوتی دارد. قصه ای که به هیچ عنوان اغلب افراد از آن اطلاعی ندارند. روایت این قصه از دید رسانه های غربی است.