پوسترکاریکاتور چهاردهمین جشنواره مردمی فیلم عمار منتشر شد

آیین رونمایی از پوسترکاریکاتور چهاردهمین جشنواره مردمی فیلم عمار دوشنبه 18 دی‌ماه باحضور «سهیل اسعد» دبیر چهاردهمین جشنواره مردمی فیلم عمار، «محمد‌صادق شهبازی» قائم‌مقام شورای سیاست گذاری و همچنین «حمید صالحی» دبیر اجرایی چهاردهمین جشنواره عمار برگزار شد. چهاردهمین جشنواره عمار با محوریت «نظم جدید جهانی» و با تمرکز بر موضوع فلسطین، در تاریخ 21 الی 29 دی‌ماه، برگزار می‌گردد.

به گزارش عمارفیلم؛ آیین رونمایی از پوسترکاریکاتور چهاردهمین جشنواره مردمی فیلم عمار دوشنبه 18 دی‌ماه باحضور «سهیل اسعد» دبیر چهاردهمین جشنواره مردمی فیلم عمار، «محمد‌صادق شهبازی» قائم‌مقام شورای سیاست گذاری و همچنین «حمید صالحی» دبیر اجرایی چهاردهمین جشنواره عمار برگزار شد. چهاردهمین جشنواره عمار با محوریت «نظم جدید جهانی» و با تمرکز بر موضوع فلسطین، در تاریخ 21 الی 29 دی‌ماه، برگزار می‌گردد.

جهت دریافت فایل باکیفیت پوستر از اینجا اقدام نمایید.