جایزه یاد بود جانباز شهید «سید رسول هاشمیان»

به بهترین اثر نمایشی با موضوع جهاد تبیین جایزه‌ای از طرف پنج جانباز دفاع مقدس و کار آفرین تعلق می‌گیرد.

جایزه یاد بود جانباز شهید «سید رسول هاشمیان»

به بهترین اثر نمایشی با موضوع جهاد تبیین جایزه‌ای از طرف پنج جانباز دفاع مقدس و کار آفرین تعلق می‌گیرد.
پنج عزیزِ فراخوان دهنده سوژه‌های مستند «ید واحد» هستند.
پنج جانباز  علی رقم محدودیت با فعالیت در عرصه باغداری با توسعه باغات بادام امروز از تولیدکنندگان بزرگ محصولات باغی کشورمان هستند و حالا با درک اهمیت رسانه و هنر جایزه‌ای متفاوت به جوایزمردمی معرفی می‌کنند.
جایزه مذکور شامل پنج کیلوگرم بادام از محصولات باغی عزیزان جانباز است تا در نوع خود قوت جسم و قلب فیلمسازان انقلاب شود.