2018-03-27

پسر شهید مدافع حرم در سینماسنگر از خاطرات پدر می‌گوید.

به گزارش «عمار فیلم»، پسر شهید مدافع حرم در سینماسنگر از خاطرات پدر می‌گوید.

سینماسنگر جشنواره عمار از ۱۵ اسفند ۹۶ تا ۵ فروردین ۹۷ در یادمان‌های دفاع مقدس برگزار شد.