2018-03-27

حمایت از کار و کارگر ایرانی با یک گل در سینماسنگر مناطق عملیاتی جنوب کشور انجام شد.

به گزارش «عمار فیلم»، حمایت از کار و کارگر ایرانی با یک گل به شیوه ای خلاقانه در سینماسنگر مناطق عملیاتی جنوب کشور به تصویر کشیده شده است.

سینماسنگر جشنواره عمار از ۱۵ اسفند ۹۶ تا ۵ فروردین ۹۷ در یادمان‌های دفاع مقدس برگزار شد.