2018-03-17

همسر شهید مصطفی احمدی روشن با حضور در سینماسنگر جشنواره مردمی فیلم عمار در جریان این اقدام فرهنگی قرار گرفت.

به گزارش عمارفیلم، همسر شهید مصطفی احمدی روشن با حضور در سینماسنگر جشنواره مردمی فیلم عمار در جریان این اقدام فرهنگی قرار گرفت. کلیپی که در ادامه می بینید مربوط به حضور همسر شهید احمدی روشن در سینماسنگر است.