2018-03-16

در این ویدئو نظرات تعدادی از مخاطبان سینماسنگر پس از تماشای آثار جشنواره عمار را می بینید.

به گزارش «عمارفیلم»، در این ویدئو نظرات تعدادی از مخاطبانی که به سینماسنگر در یادمان شهدای هویزه مراجعه کردن را می بینید.

با سینماسنگر جشنواره عمار تا ۵ فروردین ۹۷ در یادمان‌های دفاع مقدس منتظرتان هستیم.

  دریافت این کلیپ – ۹mb