2018-03-14

سینماسنگر جشنواره عمار از 15 اسفند الی 5 فروردین در یادمانهای دفاع مقدس در راهیان نور برپا می شود.

به گزارش «عمارفیلم»، سینماسنگر جشنواره عمار از ۱۵ اسفند الی ۵ فروردین در یادمانهای دفاع مقدس در راهیان نور برپا می شود.

در این کلیپ کوتاه روند آماده سازی سینماسنگر در یادمان شهدای هویزه را مشاهده می کنید.