2018-01-18

نصیری گفت: رویکرد عمار در جشنواره مشخص است و از لحاظ تنوع بخش ها خیلی خوب شده ولی نگاه ها باید گسترده تر شود و به سمت موضوعات بیشتر برویم.

به گزارش «عمار فیلم» به نقل از خبرگزاری بسیج، امیر نصیری، برگزیده هشتمین جشنواره عمار در سخنانی، گفت: ما امسال با دو اثر “از صفر تا صد” و “حاصل فصل من” در هشتمین جشنواره مردمی فیلم عمار حضور داشتیم. هر دو این آثار برای روایت فتح ساخته شده اند و در مورد اقتصاد مقاومتی می باشند.

وی بیان داشت: فیلم سازان در بخش مستند بسیار زحمت می کشند و به سوریه و عراق می روند ولی از لحاظ فرم و تکنیک باید تلاش ها بیشتر از قبل شود. نسبت به سال های قبل پیشرفت خوبی بوده ولی هنوز تا نقطه مطلوب فاصله داریم.

فیلم ساز عمار با بیان اینکه تنوع سوژه ها در اظهار داشت: رویکرد عمار در جشنواره مشخص است و از لحاظ تنوع بخش ها خیلی خوب شده ولی نگاه ها باید گسترده تر شود و به سمت موضوعات بیشتر برویم.