Top

هم اکنون

دوشنبه, ۳۱ شهریور , ۱۳۹۹  ساعت

En
  • از عابدان کهنز تا ماجرای لاتاری در بیروت

    عابدان کهنز، راه طی شده، تهران دمشق، هاشمی زنده است و لاتاری در بیروت با نگاه های متفاوت خود، هر کدام سعی کردند تا با نگاهی کامل به عرصه ای که به آن ورود کرده اند حرف خود را به دانشجویان برسانند.