2017-03-09

شبکه اسپانیولی زبان هیسپان‌تی‌وی در گزارشی به برگزاری اولین هفته سینمای مستقل ایران در آرژانتین و واکنش مردم پرداخت

به گزارش «روابط عمومی جشنواره عمار»، شبکه اسپانیولی زبان هیسپان‌تی‌وی در گزارشی به برگزاری اولین هفته سینمای مستقل ایران در آرژانتین و واکنش مردم پرداخت. این هفته فیلم به همت بخش بین الملل جشنواره عمار و با شعار ایرانی که هرگز ندیده اید، از ۵ تا ۷ اسفند در بوینس آیرس آرژانتین برگزار شد.

 

  هفته فیلم سینمای مستقل ایران در آرژانتین