2018-05-05

میلاد میرزاباقری و حجت عدالتپناه در مستند‌های زمستان یورت و داد به موضوع حقوق کارگران و مشکلات صنفی آن‌ها پرداخته اند.

به گزارش «عمار فیلم» به نقل از فردا نیوز، میلاد میرزاباقری و حجت عدالت پناه در مستند‌های زمستان یورت و داد به موضوع حقوق کارگران و مشکلات صنفی آن‌ها پرداخته اند. در آستانه روز کارگر گفت و گویی با این دو کارگردان جوان درباره مشکلات کارگری، سختی‌های ساخت مستند‌های اجتماعی با رویکرد عدالتخواهی و همچنین موانع پیش روی مستندسازان با دغدغه‌های اجتماعی گفت و گو کردیم که تیزر آن را در این ویدئو مشاهده می کنید.