2018-03-26

از همان ابتدا به خواهرام می گفتم که می خواهم شهید شوم.

به گزارش «عمار فیلم»، یکی از نوجوانان بازدید کننده از سینماسنگر گفت: از همان ابتدا به خواهرام می گفتم که می خواهم شهید شوم.

سینماسنگر جشنواره عمار از ۱۵ اسفند ۹۶ تا ۵ فروردین ۹۷ در یادمان‌های دفاع مقدس برگزار شد.