2018-03-24

برای اکران یتیم خانه جمعیت زیادی را پیش بینی کرده بودیم که درست هم از آب درآمد و بعد از پر شدن سنگر، درب ورودی هم صندلی ردیف کردیم تا دیگر زائران هم بتوانند فیلم را ببینند

به گزارش عمارفیلم، اول صبح، کار اکران را با ورود گروهی از باغملک شروع کردیم با توجه به تصمیم گیری جلسه دیشب؛ امر به معروف فرهنگی کلید خورد؛ معرفی و تشویق به دیدن فیلم های به وقت شام لاتاری و فیلشاه در رویایی‌ترین عید سینمای انقلاب.
از قضا امر به معروف را با گروهی شروع کردیم [باغملک ] که سینما نداشت!
اما سینمای مردمی عمار این امکان را از طریق اکران های مردمی در سراسر کشور فراهم کرده که حتی روستاها سینما داشته باشند.
گفت و‌گوی روزانه مان با سر و کله زدن با همسنگرمان که سینما سنگر هویزه را به کیش رفتن با خانواده ترجیح داده بود، می‌گذشت و کمبودها و سختی های اینجا را با امکانات کیش مقایسه می کردیم.
سرمایه گذاری فرهنگی هم برای خودش رونقی گرفته بود و بلاخره سبحان قصه ما بعد از کلی چانه زدن با خرید یک شاخه گل آن هم با پول عیدی مادرش توانست در پروژه فیلم‌سازی سهیم شود.
اکران های روز بیشتر به بچه ها اختصاص داشت خانواده ها با سپردن بچه هایشان به سنگر به یادمان می رفتند و ما هم با اکران “خاکریزهای نمکی، بیشه، تک خوان و سلام سرشان را گرم می کردیم.
غرفه نقاشی که تازه در کنار سینماسنگر افتتاح شده بود ترکیب جالبی از فیلم و نقاشی و شور و نشاط به یادمان داده بود و بچه های سنگر هم که برای غنی تر کردن برنامه هایشان این غرفه را مصادره و مخاطبین را بعد تماشای فیلم به غرفه نقاشی هدایت می کردند و خودشان هم در امر خطیر ر‌نگ زنی سهیم شده بودند و هر کدام تابلویی به دست گرفته بودند.
برای ویژه برنامه شب اکران یتیم خانه را در نظر گرفتیم که بخاطر اجرای گروه سرود در وسط محوطه کمی با تاخیر شروع شد.
اجرای گروه سرود نسیم انتظار با لباس های یک دست نظامی زائران را به سمت خود کشاند که خیلی مسلط اجرای خود را انجام دادند.
برای اکران یتیم خانه جمعیت زیادی را پیش بینی کرده بودیم که درست هم از آب درآمد و بعد از پر شدن سنگر، درب ورودی هم صندلی ردیف کردیم تا دیگر زائران هم بتوانند فیلم را ببینند، عده ای هم ایستاده تماشا می کردند.