2018-03-15

گزارش برنامه عصرانه از چهارمین جشنواره مردمی فیلم عمار در غزه را مشاهده کنید.

به گزارش «عمارفیلم»، این چهارمین اتفاق هنری ایران در شهری است که رسانه های جهان هفته ای را بدون خبرهایی از فجایع انسانی را سر نمی کنند.

سینماسنگر جشنواره عمار از چهارشنبه ۲۳ اسفندماه به مدت سه روز درغزه فلسطین برگزار می شود.

  دریافت این کلیپ – ۳mb