2018-03-16

پدر شهید احمدی روشن گفت: فرزندم با علم خود تلاش می کرد تا در برابر تحریم های ظالمانه غرب علیه ایران مقاومت کند.

به گزارش «عمارفیلم»، چهارمین دوره اکران‌های جشنواره عمار در غزه فلسطین با پیام رحیم احمدی روشن پدر شهید احمدی روشن افتتاح شد.

سینماسنگر جشنواره عمار از  چهارشنبه ۲۳ اسفندماه به مدت سه روز درغزه فلسطین برگزار می شود.

  دریافت این کلیپ – ۱۲mb