2018-03-14

نهایتا ساعت رونمایی را پس از چندبار جابجایی 10 گذاشتند، ساعت پنج دقیقه به 10 شد ولی سنگر خالی بود، جز دو سه نفر آقا کسی نیامده بود.

به گزارش «عمار فیلم»، نهایتا ساعت رونمایی را پس از چندبار جابجایی ۱۰ گذاشتند، ساعت پنج دقیقه به ۱۰ شد ولی سنگر خالی بود، جز دو سه نفر آقا کسی نیامده بود.

داشتم با خودم فکر میکردم نکند کسی نیاید و امشب بی بهره بمونیم این افکار هنوز از ذهنم رد نشده بود که دیدم زائران یکی پس از دیگر وارد می شدند.

 پنج دقیقه بعد سنگر پر شده بود و مخاطبانِ غالبِ اکرانِ امشب بانوان شدند.

فیلم کوتاهی از اقتصاد مقاومتی اکران شد و آقای “ده گلی” که ابتدای اکران ها برای زائران درباره جشنواره عمار حرف می زند، مقدمه ای درباره جشنواره و برنامه‌های جانبی سینما سنگر از جمله کمپین حمایت از تولید ملی، کار و کارگر و جذ اکران کننده را برای مخاطبین توضیح داد.

با روشی ابتدایی چرخش چراغ در هُلدر، فضای سنگر تاریک و آماده اکران مستند «انتقام از یک انقلاب» شد.

سنگر دیگر فضایی برای نشستن نداشت و  مخاطبین جدیدی که وارد می شدند ایستاده تماشا میکردند و عده ای هم وقتی جایی برای نشستن نمی دیدند برمی گشتند

چهارشنبه سوری بود و عده‌ای شاید در شهرهای خود مشغول آتش بازی و گذران شب چهارشنبه سوری نه، بلکه چهارشنبه سوزی بودند اما اینجا در دل هویزه قضیه فرق میکرد و چهارشنبه ای همراه با سوختن دل بود.

اواخر مستند پس از دیدن فراز و فرودهای سیر زندگی شهید، اوج احساس مستند شروع شد و روایت تفحص پیکر شهدای بصیر هویزه از جمله شهید سلحشور با ناله های آنها همراه شد…

خانم پیرمرادی