۱۳۹۶-۱۲-۰۶

پس از اکران فیلم‌های عمار در شهر شوسف آثاری چون نماهنگ برپاخیز، صبح پیروزی، علمک و جیب کت برای مردم در مصلی روستای درح نمایش داده شدند.

به گزارش «عمار فیلم»، در ادامه حضور سینما سیار در استان خراسان جنوبی و پس از اکران فیلم‌های عمار در شهر شوسف، به روستای دُرُح رفتیم، روستایی نزدیک به مکان قبل اکرانمان، هوا گرگ و میش را رد کرده بود که وارد روستا شدیم، صبحانه را که خوردیم به سمت محل از پیش تعیین شده اکران، سوله ورزشی بسیج حرکت کردیم، اکران صبحمان را به دانش‌آموزان اختصاص داده بودیم، اکرانی که با استقبال خوب بچه محصل‌ها همراه بود، اکرانی لذت بخش که برای نخستین بار سبب شده بود تا بچه های روستای دُرُح درکنار یکدیگر لذت فیلم دیدن را تجربه کنند.

 

حدود ۱۲۰ نفری از مدارس مختلف شهر آمده بودند، ابتدا علمک را پخش کردیم، پس از گذشت یک دقیقه از شروع فیلم خنده از لبانشان نمی‌افتاد، می خواستند که دوباره هم پخش شود، پس از علمک، انیمیشن شاهزاده روم و اثر زمزمه محبت پخش شد، اما به قول یکی از بچه ها علمک چیز دیگری بود.

عصر همان روز نیز برای خانواده ها قرار بود در همان سوله ورزشی اکران داشته باشیم، استراحت کوتاهی کردیم و فیلم ها را برای پخش سانس عصر آماده کردیم، ساعت به ۳ نزدیک می شد که سالن هم رفته رفته پر شد، اکران عصرمان را با نماهنگ برپاخیز آغاز کردیم، علمک هم که شده بود پای ثابت اکران هایمان.

نوبت به فیلم بلند این سانس رسیده بود که قرعه به اثر یتیمخانه ایران ابوالقاسم طالبی رسید، اثری که چقدر به ساختش نیاز بود در این سال ها، پس از اتمام اکران ها مردم تقاضا داشتند که چه خوب می شد که چنین اکران هایی هفته ای یکبار انجام شود و خواستار ادامه حضور سینما سیار در شهر بودند.

نوبت به اکران در نماز جمعه رسیده بود، اکرانی که شاید مهمترین اکرانمان در طول فعالیت سینما سیار خراسان جنوبی بود و نخستین تجربه اکران در نماز جمعه، ترس این را داشتیم که نکند همه بعد از نماز بروند، بین دو نماز اعلام کردیم و خدا رو شکر استقبال خوبی شد و حدود ۲۰۰ نفری برای تماشای فیلم نشستند.

سعی کردیم آثاری را پخش کنیم که زمان کمتری از نمازگزاران بگیرد و به نوعی کوتاه باشد، از جمله آثار پخش شده در مصلی درح می توان به نماهنگ برپاخیز، صبح پیروزی، علمک و جیب کت اشاره کرد، استقبال امام جمعه و تأکید او برای استمرار اکران‌ها برایمان روحیه بخش بود، امام جمعه می گفت در این اوضاع آشفته فرهنگی اکران فیلم با مضامین انقلابی امری پسندیده و ارزشمند است.

پس از اکران در روستای دُرُح به سمت روستای علی آباد بیرجند رفتیم، روستایی که فاصله چندانی با محل اکران قبلی نداشت، برای اکران در این روستا به حسینیه روستا رفتیم و کارمان را با اکران نماهنگ برپاخیز آغاز کردیم، پس از اکران نماهنگ برخیزیم، امام جماعت روستا نظرسنجی کرد که مردم تمایل به تماشای یتیمخانه با موضوع قحطی دوران جنگ جهانی اول را دارند یا خیر، که همه استقبال کردند و ما هم پخش کردیم و در آخر هم اثر علمک پخش شد و سومین روز از حضور سینما سیار عمار در استان خراسان جنوبی در روستای علی آباد و با پخش اثر علمک به پایان رسید.

 

م ق خ
۱۳۹۷-۰۹-۲۸

فرهنگ و صف آرایی فرهنگی در مقابل دشمن یعنی همین…