۱۳۹۶-۱۲-۰۹

روستائیان خراسان جنوبی خواستار برپایی دائمی سینماسیار جشنواره عمار در روستاهای مختلف این استان ازجمله دُرُح، علی آباد، کوشکک، شهرستان «قهستان» و شهر «شوسف» شدند.

به گزارش «عمار فیلم»، در ادامه حضور سینما سیار در استان خراسان جنوبی و پس از اکران فیلم‌های عمار در شهر شوسف، روستای دُرُح، روستای علی‌آباد یکشنبه اکرانمان را از بعد از ظهر و از روستای کوشکک از توابع شهرستان درمیان شروع کردیم، اکرانی که در حسینیه روستا انجام شد، اکرانی متفاوت از جنس سینما و خانواده، ساعت که به ۳ نزدیک می‌شد رفته رفته خانواده‌ها می‌آمدند، خانواده‌ها همراه با فرزندانشان، فرزندانی که شوق دیدن فیلم در کنار پدر و مادر داشتند و به حسینیه که می رسیدند خود را از پدر و مادر جدا می‌کردند تا زودتر وارد شوند.

۱۲۰ نفری آمده بودند، عموماً نوجوانان بودند و حسینیه هم نسبتا پر شد، ابتدا نماهنگ «برخیزید» را پخش کردیم و پس از آن فیلم کوتاه «علمک» را، در آخر هم «ماجرای نیمروز» را. ماجرای نیمروز قصه ای جذاب داشت که مخاطب را میخ کوبِ پرده کرده بود و استقبال خوبی از این اثر شد.

بعد از «ماجرای نیمروز» و اتمام اکران در روستای کوشکک خانواده های بسیاری تقاضا کردند که اگر بشود هر روز در حسینیه اکران داشته باشیم، اما چه کنیم که نمی شد، اما تقاضاهای بسیار برای ادامه سینما سیار در این روستا، جرقه جذب اکران کننده را در ذهن ما زد.

پس از نماز به شهرستان «قهستان» رفتیم و تا اکرانی هم در خوابگاه دانش آموزی دبیرستان دخترانه این شهرستان داشته باشیم، دانش‌آموزان نوجوانی که ساعاتی فارغ از درس آمده بودند تا دور هم فیلم ببینند و تقریباً هم همه خوابگاه آمده‌بودند و به قول مسئول خوابگاه تا به حال در هیچ برنامه‌ای همه دانش آموزان خوابگاه نیامده بوند، اما برای تماشای فیلم همه آمدند.

انیمیشن «شاهزاده روم»، نماهنگ «صبح پیروزی» و فیلم های کوتاه «علمک» و «جیب‌کت» فیلم هایی بود که اکران شد، اکرانی که با استقبال خوب دانش آموزان مواجه شد، پس از اکران در این خوابگاه دخترانه در «قهستان» به بیرجند رفتیم، تا استراحتی کنیم و خود را برای اکران‌های فردا آماده کنیم.

دوشنبه صبح اکرانی نداشتیم و بعد از ظهر در ادامه اکران هایمان به روستای تخته جان از توابع شهرستان درمیان رفتیم، روستایی با بیش از ۱۰۰۰ نفر جمعیت و علاقه مند به سینما، در روستای تخته جان در سه نقطه مدرسه، حسینیه و خوابگاه دانش آموزی اکران داشتیم، نخستین اکرانمان هم برای دانش آموزان در مدرسه روستا بود و ۶۰ نفری آمده بودند تا فیلم ببینند، پس از نماز اکران‌هایی هم در حسینیه روستا و خوابگاه شبانه روزیِ دبیرستانی پسرانه داشتیم که آن‌ها هم با استقبال نسبتاً خوبی مواجه شد.

سه شنبه صبح هم به حوزه علمیه امام جعفر صادق(ع) بخش قهستان رفتیم، طلابی که پس از درس و بحث دقایقی آمده بودند تا فیلم ببینند، فرصت کم تا نماز ظهر سبب شد تا ما هم دست به دامان فیلم های کوتاه شویم و فیلم‌های کوتاه «علمک» و «کلاس» و «صداها» و نماهنگ «صبح پیروزی»، «برخیزید» و «ما ایستاده ایم» را پخش کردیم.

با توجه به موضوع فیلم «علمک» پس از اکران در حوزه علمیه مسابقه ای هم در رابطه با فیلم و برداشت مخاطبان از فیلم قرار برگزار کردیم که طلاب و روحانیونی هم که پای فیلم نشسته بودند نظرات جالبی در مورد فیلم داشتند، یکی از طلاب هم نظر جالبی داشت و گفت در این فیلم هر کس با توجه به شغلی که با آن سر و کار با مشکلِ پیش آمده برخورد کرد و هیچ کدام از راهکارها به نوعی مثمر ثمر واقع نشد و راهکار آن طلبه جوان بود که خطر را تا حدودی از عابران دور کرد.

بحمد الله استقبال از اکران ها در این ۳ روز خوب بود و این مهم اتفاق نمی‌افتاد مگر به همت برادران عزیزمان در قرارگاه توسعه و آبادانی و پیشرفت استان خراسان جنوبی که افزون بر تهیه مکان و هماهنگی های پیش از اکران در امر تبلیغ و اطلاع رسانی اکران ها نیز یاری رسان ما بودند.