۱۳۹۶-۱۰-۱۴

زمان پور کیاسری گفت: سوژه را درگیر و محدود نکنید تا جایی که ممکن است به سوژه نزدیک شوید، وقتی اینقدر نزدیک شدید اعتماد بوجود می آید و می توانید با سوژه ارتباط برقرار کنید اگر این چنین نشود کار مصنوعی

به گزارش عمار فیلم دومین جلسه کارگاه کارگردانی با تدریس مهدی زمان پور کیاسری در حاشیه هشتمین جشنواره مردمی فیلم عمار در سینما فلسطین برگزار شد.

زمان پور با تشریح برخی الفاظ فیلمنامه عنوان کرد: از شروع کار دوربین تا قطع کردن آن را پلان می گویند و صحنه ثبت وقایع از زاویه های گوناگون را می گویند که یک یا چند پلان است و سکانس پلان های مختلف با یک محتوا را گویند.

وی با اشاره به کاربرد دوربین دوم گفت: تا جایی که ممکن است تک دوربین کار کنید مگر اینکه برای دوربین دوم جای خوب پیدا کنید، اکثر فیلم های سینمایی تک دوربین هستند چون کار را زیباتر می کند و در ساخت مستند به جزئیات دقت کنید بعضی جاها کار را خراب می کند.

زمان پور بیان کرد: مناظر را ضدنور نگاه کنید زیبایی ها بهتر و با جزئیات بیشتر دیده می شود مثلا تصویر برداری مشتی اسماعیل و پاپلی ضد نور هستند برای همین است که به کار روح داده می شود.

وی با اشاره به روانشناسی سوژه گفت: سوژه را درگیر و محدود نکنید بگذارید کار خود را انجام دهد تا جایی که ممکن است به سوژه نزدیک و جزئی از خانواده او شوید، وقتی اینقدر نزدیک شدید اعتماد و اطمینان بوجود می آید و به راحتی می توانید با سوژه ارتباط برقرار کنید اگر این چنین نشود کار مصنوعی می شود.

زمان پور کیاسری ادامه داد: دکوپاژ حالت های مختلف پشت دوربین را می گویند یعنی کارگردان یا کسانی که پشت دوربین هستند زوایا و اندازه نماها را مشخص می کنند مثلا جاهایی که زیاد کات می دهند و زوایا تغییر می دهند به طور مثال “مشتی اسماعیل” دکوپاژی است.

وی افزود: میزانسن یعنی ‌هر چیزی که جلوی دوربین قرار بگیرد و اتفاق بیفتد را می گویند به طور مثال ” پاپلی ” میزانسنی است.

زمان پور بیان کرد: در ساخت مستند به شدت از موسیقی بپرهیزید زیرا تصویر فراموش می شود و تصویر باید غلبه کند ، گاهی صدای طبیعی مانند بلبل هم به تصویر آسیب می رساند.